Apmācības treneriem un vadītājiem

Apmācības treneriem un vadītājiem

Zinošs un profesionāls personāls ir katra uzņēmuma attīstības pamats, īpaši tādās nozarēs kā fitness un sports, jo tās prasa specifiskas zināšanas un prasmes. Fitnesa joma mūsdienās attīstās neparasti strauji, tādēļ personāla apmācība kā viena no galvenajām personāla attīstības funkcijām kļūst aizvien nozīmīgāka. Varam apgalvot, ka, izglītojot fitnesa klubu vadību un trenerus, mēs tādējādi rūpējamies arī par visas sabiedrības veselības uzlabošanu. Profesionālam darbiniekam ir arī lielāka konkurētspēja un visas iespējas iekļauties darba tirgū.

Tādēļ mēs:

- organizējam apmācības seminārus fitnesa klubu vadībai un grupu nodarbību menedžeriem
- veicam treneru apmācību, sertifikāciju un tālākizglītību
- organizējam jaunāko fitnesa treniņkonceptu un programmu apmācību
- organizējam treneru un personāla atlasi klubiem,kas tikai uzsāk savu darbību
- veicam personāla apmācību un instruktāžu jauna uzstādītā aprīkojuma lietošanā
- organizējam apmācības seminārus par sporta uztura lietošanu